Fællesskaber i friskoler

2019-2021

En kvalitativ empirisk undersøgelse af hvordan en konkret friskoles og læreres praksis bidrager til at etablere, opløse, nedbryde, opretholde, genetablere, og regenerere fællesskaber, og hvilke muligheder og udfordringer det giver i forhold til disciplinering, opdragelse, uddannelse og dannelse og inklusion. Der er tale om et pilotprojekt hvis formål er at udvikle udviklings- og forskningsdesign, herunder en analyseramme for et større projekt.

Carla Birgitte Nielsen Lektor