Historiedidaktik-projekt 2020-2023

Delfagligheder i skolens historieundervisning

Projektet undersøger hvilke delfagligheder der udgør historie som skolefag samt herunder på hvilke måder disse har sammenhæng med og understøtter (skole)fagets genstandsfelt.

2020-2023

Projektet er iværksat med det formål at opsamle erfaringer på et fagdidaktisk/historiedidaktisk område, som ikke hidtil er undersøgt systematisk og arbejdet sker med henblik på at etablere viden om, hvordan HistorieLab kan understøtte og medvirke til relationer mellem teori og praksis.

Projektet gennemføres som delprojekter, der indeholder teoristudier, etnografisk feltarbejde og aktionsforskning. Projektet gennemføres i perioden 2020-2023, hvor resultater løbende vil blive formidlet i videnskabelige artikler i relevante nordiske og engelsksprogede tidsskrifter samt på Graz-conference 2020, Nordisk fagdidaktikkonference 2021 og årsmødet for International Society for History Didactics 2022. Endvidere formidles resultaterne via artikler i Radar – Historiedidaktisk tidsskrift samt danner grundlag for læremiddelproduktion rettet mod undervisning i Undervisningsfaget historie i Læreruddannelsen såvel for historieundervisning i grundskolen.

I relation til projektet knyttes forskningsansøgninger til danske og nordiske fonde, ligesom projektet inddrages som reference og grundlag for initiativer vedr. videnforankring og netværksudvikling blandt historiedidaktikere i professionshøjskolerne.

Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.