Kulturens laboratorium

Omdrejningspunktet for dette projekt er at udvikle et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til skoleelever under besøg på kulturinstitutioner.

Kulturformidlere i deres planlægning af undervisningsforløb, hvor faglighed skal bindes sammen med æstetiske læreprocesser. I projektet inddrages studerende, der skal udvikle eksempler på undervisningsforløb.

Undervejs vil de studerende modtage vejledning i deres valg og strukturering af undervisningsforløb, og hvordan de opnår en hensigtsmæssig grafisk opsætning.

Som afslutning på projektet er undervisningsforløbene publiceret på Kulturregion Fyn.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.