Kvalitet i dansk i læreruddannelsen (KLID)

2020-2021

Studiet undersøger om et systematisk arbejde med videodata i læreruddannelsen kan skabe forbindelse mellem traditionel teoretisk undervisning og undervisningspraksis. Konkret undersøger vi om videodata fra danskfagets praksis i grundskolen kan styrke lærerstuderendes evne til at identificere, analysere og forudsige undervisningssituationer (Learning to Notice). Målet er at undersøge forskellige kvalitetsbegreber blandt lærerstuderende samt udvikle elementer til en videometodik. På baggrund af danske LISA-data udvikler vi en række undervisningsdesigns, hvor studerende arbejder med udvalgte videosekvenser fra undervisning i litteratur, literacy og mundtlighed i skolen.

Forskningsprojektet slutter forår 2021.

Michael Peter Jensen Ph.d.

Michael Peter Jensen Ph.d.

Ph.d.-projektets titel:
Skrivning og skriversubjektivitet i et posthumanistisk perspektiv

Beskrivelse af projektet:
Ph.d.-projektet undersøger skrivning, skriversubjektivitet og materialitet i danskfaget i et posthumanistisk perspektiv, med fokus på hvordan skrivning og skrivere produceres i relationerne mellem humane og nonhumane aktører i klasserummet. Projektet undersøger og udvikler posthumanistiske tilgange til både skriveundervisning og -forskning, herunder alternative tilgange til videodata i skoleforskning.

Projektet er tilknyttet ILD-lab ved Institut for Kultur og Læring, AAU samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og er bevilget af Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning under Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Der arbejdes med:
Skrivepædagogik, skriversubjektivitet, posthumanisme, videometodologi

Gitte Hjarnø Lektor
  • Danskfagets didaktik og dansk som andetsprog
  • Multimodalitet, fiktion- og dokumentarfilm 
  • Efterskoledidaktik og efterskolens praksis 

Christa Moe Lektor
  • Danskfagets didaktik
  • Eksplorative tilgange til undervisning
  • Narratologi
  • Litteraturdidaktik

Thomas Roed Heiden Underviser
  • Skriftsprogsvanskligheder 
  • Litteraturundervisning 
  • Dramapædagog