LabSTEM

LabSTEM – Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring er baseret på den grundlæggende idé at den omfattende internationale og nationale udviklings- og forskningsarbejde i matematik- og naturfagsdidaktik skal udbredes og integreres i lærings- og undervisningspraksis på alle niveauer.

2020-2023

LabSTEM vil implementere en sammenhængende STEM-faglighed og didaktik i uddannelseskæden, og i projektet deltager forskere, praktikere og pædagoger og lærere fra dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne med det formål at løse to centrale problemstillinger:

  • Den uklare betydning og anvendelse af begrebet STEM
  • Matematikfagets isolation

LabSTEM skal ses som første fase af en langsigtet indsats. LabSTEM har allerede tilknyttet 39 partnere på tværs af hele forsknings- og undervisningssektoren, som tilknyttes syv forskellige LabSTEM-’laboratorier’
i geografisk afgrænsede områder. Her mødes grupper bestående af pædagoger, lærere, studerende og forskere til workshops og udvikler STEM-forløb. Forløbene afprøves i og stilles til rådighed for praksis og de enkelte forløb vil blive afprøvet i de deltagende institutioner.

  • Dorte Moeskær Larsen, UCL
  • Bettina Brandt, UC SYD
  • Kaj Nedergaard Jepsen, UC SYD
  • Birgitte Lund Jensen, UC SYD
  • Mette Als, SDU
  • Michael Fabrin Hjort, SDU
  • Stine Mariegaard, SDU
  • Claus Auning, UC SYD