Lærervejledningen: Design, brug og virkning

2020-2022

Projektet beskæftiger sig med følgende overordnede forskningsspørgsmål:
Hvordan kan vi designe en lærervejledning, der effektivt støtter læreren i at tilrettelægge og gennemføre sin undervisning og giver læreren fagdidaktiske input, og hvilken effekt har det på elevers læringsudbytte, at deres lærer benytter vores bud på en lærervejledning?
Forskningsspørgsmålet kan brydes ned i fire underspørgsmål:

 1. Hvad kendetegner lærervejledninger før og nu, og er der forskel på lærervejledninger i analoge og digitale læremidler?
 2. Hvad findes der af forskning om lærervejledninger, og hvad siger forskningen om betydningen af lærervejledninger og læreres brug af disse? Hvordan understøtter lærervejledninger læreres professionelle arbejde/læring (fagdidaktisk transformerende)?
 3. Hvordan kan en tidssvarende lærervejledning designes, så lærere faktisk vil konsultere den, og så de fagdidaktiske pointer og anbefalinger føres ud i praksis (eller bliver genstand for en reflekteret fravælgelse eller redidaktisering)?
  • Hvordan skal lærervejledningen tilbydes til læreren? Kan designet og den måde indholdet formidles øge læreres brug af lærervejledninger? Kan formatet fx have betydning for omfanget af læreres brug? Er videoguides fx vejen frem? Hvad skal lærervejledninger indeholde? Hvordan skal øvelser/øvelsesvejledninger i læremidler fx formidles? Hvordan rammesættes elever og læreres handlinger i lærervejledning og elevdel?
  • Hvornår skal forskellige dele af lærervejledningen tilbydes til læreren? Skal der fx være korte tips til aktiviteter indlejret i det digitale forløb, eller er det bedst at samle pointerne i én tekst?
 4. Hvilken effekt har forskellige lærervejledningsdesigns for elevernes faglige udbytte?

Projektet har som prioritet at udføre anvendelsesorienteret forskning, som både vil kunne få betydning i forhold til lærere, elever og læremiddelproducenter.

Projektdeltagere

 • Bettina Buch - Professionshøjskolen Absalon
 • Dorthe Carlsen - UC Syd
 • Karna Kjeldsen - Professionshøjskolen Absalon
 • Lene Skov Illum - UC Syd
 • Maren Lytje - UC Nord
 • Marianne Oksbjerg - UC Nord
 • Morten Petterson UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Samarbejdspartnere

 • UC Nord
 • UC Syd
 • Professionshøjskolen Absalon

Publikationer

Under udarbejdelse

 

Projektleder

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.