Lærervejledningen: Design, brug og virkning

Projektet beskæftiger sig med følgende overordnede forskningsspørgsmål:
Hvordan kan vi designe en lærervejledning, der effektivt støtter læreren i at tilrettelægge og gennemføre sin undervisning og giver læreren fagdidaktiske input, og hvilken effekt har det på elevers læringsudbytte, at deres lærer benytter vores bud på en lærervejledning?


Forskningsspørgsmålet kan brydes ned i fire underspørgsmål:

  1. Hvad kendetegner lærervejledninger før og nu, og er der forskel på lærervejledninger i analoge og digitale læremidler?
  2. Hvad findes der af forskning om lærervejledninger, og hvad siger forskningen om betydningen af lærervejledninger og læreres brug af disse? Hvordan understøtter lærervejledninger læreres professionelle arbejde/læring (fagdidaktisk transformerende)?
  3. Hvordan kan en tidssvarende lærervejledning designes, så lærere faktisk vil konsultere den, og så de fagdidaktiske pointer og anbefalinger føres ud i praksis (eller bliver genstand for en reflekteret fravælgelse eller redidaktisering)?
          A. Hvordan skal lærervejledningen tilbydes til læreren? Kan designet og den måde indholdet formidles øge læreres brug af lærervejledninger? Kan formatet fx have betydning for omfanget af læreres brug? Er videoguides fx vejen frem? Hvad skal lærervejledninger indeholde? Hvordan skal øvelser/øvelsesvejledninger i læremidler fx formidles? Hvordan rammesættes elever og læreres   
         handlinger i lærervejledning og elevdel?
         B. Hvornår skal forskellige dele af lærervejledningen tilbydes til læreren? Skal der fx være korte tips til aktiviteter indlejret i det digitale forløb, eller er det bedst at samle pointerne i én tekst?
  4. Hvilken effekt har forskellige lærervejledningsdesigns for elevernes faglige udbytte?   

Projektet har som prioritet at udføre anvendelsesorienteret forskning, som både vil kunne få betydning i forhold til lærere, elever og læremiddelproducenter.


Læs mere om Lærervejledning. 

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.