Learnfood - PIRLS2016 studie

'PIRLS2016 studiet' tager afsæt i eksisterende data fra den internationale undersøgelse, PIRLS2016, der ikke er endnu er kommet i anvendelse i pædagogisk praksis.

2020-2021

Særligt fokus er at undersøge sammenhænge mellem skoleelevers oplevelse af sultenhed, deres indtag af morgenmad og deres læsekompetence. Resultaterne af undersøgelsen vil være interessante både i en nordisk og international kontekst, fordi undersøgelsen anvender Engebretsen Illøkken, fra University og Adger(UiA), Norge, der havde et forskningsophold på UCL i Nov-dec 2020. Endvidere vil Professor, Frøydis Nordgård Vik, UiA og lektor og seniorforsker, Dorthe Ruge, UCL, være medforfatter på artiklen, der forventes publiceret i 2021. Endvidere deltager med statistisk ekspertise fra UCL, Morten Petterson og Morten Rasmus Puck, Center for Anvendt Skoleforskning. Resultaterne vil indgå som ny viden i Projekt LEARNFOOD, der er støttet af Nordplus Horisontal, hvor UCL v. Dorthe Ruge har projekledelse.

Samarbejde

University of Adger

Publikationer

Under udarbejdelse

Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.
Kristine Engebrett Illøkken Projektdeltager, University of Adger
Kristine Engebrett Illøkken Projektdeltager, University of Adger