Learnfood - PIRLS2016 studie

'PIRLS2016 studiet' tager afsæt i eksisterende data fra den internationale undersøgelse, PIRLS2016, der ikke er endnu er kommet i anvendelse i pædagogisk praksis.

2020-2021

Særligt fokus er at undersøge sammenhænge mellem skoleelevers oplevelse af sultenhed, deres indtag af morgenmad og deres læsekompetence. Resultaterne af undersøgelsen vil være interessante både i en nordisk og international kontekst, fordi undersøgelsen anvender Engebretsen Illøkken, fra University og Adger(UiA), Norge, der havde et forskningsophold på UCL i Nov-dec 2020. Endvidere vil Professor, Frøydis Nordgård Vik, UiA og lektor og seniorforsker, Dorthe Ruge, UCL, være medforfatter på artiklen, der forventes publiceret i 2021. Endvidere deltager med statistisk ekspertise fra UCL, Morten Petterson og Morten Rasmus Puck, Center for Anvendt Skoleforskning. Resultaterne vil indgå som ny viden i Projekt LEARNFOOD, der er støttet af Nordplus Horisontal, hvor UCL v. Dorthe Ruge har projekledelse.

Samarbejde

University of Adger

Publikationer

Under udarbejdelse