Midtvejsevaluering af indsatserne i projektet Praktikernetværk om teknologiforståelse

Læremiddel.dk evaluerer indsatserne i et projekt, hvor der etableres praktikernetværk om teknologiforståelse i folkeskolen.

2020-2022

Projektet Praktikernetværk om teknologiforståelse har følgende formål:

  • At skabe et fagligt netværk og et fagligt miljø regionalt og lokalt på skolerne ift. teknologiforståelse.
  • At give lærerne kompetencer til at igangsætte og gennemføre læringsaktiviteter med teknologiforståelse.
  • Højne kompetenceniveauet hos lærerne ift. lettere at kunne sætte nye initiativer inden for teknologiforståelse i spil i undervisningen.
  • At opbygge ressourcer ude på skolerne til at støtte lærerne i deres arbejde med teknologiforståelse.
  • At styrke koordineringen af indsatser omkring teknologiforståelse både indadtil i sektoren men også ift. skolerne.

Som led i projektet er gennemført en række indsatser regionalt og på skoler, som er frivillige for lærere at deltage i. Forløbene kan skrues sammen på forskellig måde for de enkelte deltagere idet der kan vælges tre indsatspakker. Indsatserne på skolerne og deres foki vil dermed variere, og den enkelte skole kan indgå i et varierende antal pakker.
Læremiddel.dk gennemfører en midtvejsevaluering med henblik på at:

  1. Give konkrete bud på, hvordan man kan skærpe indsatserne mellem projektets fase 2 og 3, så indsatserne kan redesignes med henblik på i højere grad at imødekomme lærernes behov.
  2. Som input til pkt. 1 vil evalueringen undersøge, hvad de deltagende lærere oplever at have fået ud af de forskellige indsatser i projektet, og hvordan lokale forhold, behov og udfordringer (moderatorer) har betydning for lærernes udbytte af indsatserne.

Samarbejde

Professionshøjskolen Absalon

UC Nord

Villum Fonden

Publikationer

Under udarbejdelse

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Lars Clausen Konsulent og projektleder
Thomas Kjærgaard Professionshøjskolen UCN