Online liv på kanten

2019-2020

I projektet, som løber fra august 2019 til udgangen af 2020, skal der foretages en kortlægning af viden om online-ekstremisme, (herunder en desk research af national og international relevant viden om feltet) vidensmiljøer og aktører, der beskæftiger sig med online-ekstremisme samt udvikling og afholdelse af en uddannelse om forebyggelse af online-ekstremisme målrettet kommunale medarbejdere.

Projektet er forankret ved Professionshøjskolen Absalon, som har projektledelsen. UCL HistorieLab varetager opgaver inden for alle delleverancer, hvis konkrete indhold aftales i samråd med Styrelsen og Absalon. UCL's primære opgaveløsning ligger inden for desk research, planlægning af co-creation workshop samt udvikling/afvikling af uddannelsesforløb. Bevillingsgiver er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Udlændinge- og Integrationsministeriet).

  • Lene Kofoed Rasmussen, Professionshøjskolen Absalon
  • Kit Stender, Professionshøjskolen Absalon