Overgangen fra asylskole til folkeskole

2020-2021

Forskningsprojektet hører under UCL's udviklingsskoler.

Projektet har to formål: For det første at få indsigt i flersprogede elevers overgange mellem asylskole og folkeskole med særlig fokus på deres literacypraksisser i og udenfor de to institutioner. Denne del af projektet er udformet som et etnografisk inspireret studie hvor vi gennem en kombination af observationer, interviews og selvrapportering øger indsigt i elevernes literacypraksisser og sproglige praksisser.

Den anden del af projektet har til formål at udvikle de deltagende institutioners didaktiske tilgange til elever der er i overgang mellem asylskole og folkeskole. Denne del af projektet er udformet som en forskningscirkel hvor lærere og pædagoger fra de to institutioner sammen med de deltagende forskere udvikler og evaluerer forskellige didaktiske interventioner.

Uffe Ladegaard Lektor, ph.d.-studerende