Playful Learning

Udvikling af legende læring på Pædagoguddannelsen og Læreruddannelsen med henblik på mere legende læring i daginstitutioner og skoler.

2019-2023

UCL's andel af nationalt projekt Playful Learning, der er et samarbejde mellem LEGO-Fonden og UC-sektoren. Projektets vision er at implementere legende tilgange til læring i de danske daginstitutioner og grundskoler. Projektets strategiske indsats er at levere mindset, metoder, underviserkompetencer og curriculære aftryk på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, samt etablere Play Labs. 

Projektleder

Projektets hjemmeside

Helle Hovgaard Jørgensen Forsker, ph.d.
Linda Ahrenkiel Forsker, ph.d.
Knud Erik Christensen Underviser
Rikke Brandt Bundsgaard
Lene Bech Dalsgaard