Praksisfortolkninger af læremidler (PaL)

2018-2020

Projektet PaL skal kortlægge og bidrage til en forståelse af læreres og elevers brug af læremidler bl.a. ved at undersøge sammenhængen og forskellen mellem det intenderede lærings- og undervisningsdesign og det aktualiserede design i praksis.

Projektet Praksisfortolkninger af Læremidler (PaL) er igangsat af Læremiddel.dk og undersøger flere af de kerneområder, som Læremiddel.dk beskæftiger sig med. Vi er interesserede i, hvad læremidler gør ved læreres og elevers praksis – og hvad praksis gør ved læremidlerne.

Projektet fokuserer på orkestreringen og samspillet mellem didaktiske, funktionelle og semantiske læremidler – både analoge og digitale.

Læs mere på Læremiddel.dks hjemmeside.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

  • Stig Toke Gissel, UCL
  • Rune Hansen, UC SYD

  • Mie Engelbert Jensen, UC SYD 
  • Thomas Illum Hansen, UCL