Quality in Social Science Teaching

2019-2023

I QUISST undersøges kvalitet i samfundsfagsundervisningen i folkeskolen. Det sker i et nordisk samarbejde hvor vi har videofilmet undervisning i samfundsfag i 10 klasser i Danmark, som analyseres og sammenlignes med tilsvarende optagelser fra Norge, Sverige, Island og Finland. Parallelt med at vi foretager analyser, diskuterer og udvikler vi kriterier for hvad der udgør ’god’ undervisning i samfundsfag. Formålet med QUISST er både at beskrive undervisningen som den foregår og udvikle begreber som kan være med til at forbedre kvaliteten af undervisningen.

Projektledelse

Torben Spanget Christensen, SDU

Martin Kristiansson, Karlstad Universitet

Projektdeltagere UCL

Anders Stig Christensen, UCL

Samarbejdspartnere

SDU, UCSyd, Universitetet i Oslo, Karlstad Universitet, University of Helsinki,