Revitalisering af barndomspædagogikken

Fundering og nyfortolkning af et pædagogisk fagsprog til at begribe barndomspædagogikken i dag.

Med forskningsprojektet 'Revitalisering af barndomspædagogikken' søger vi at fundere og nyfortolke et pædagogisk fagsprog, som kan medvirke til at begribe barndomspædagogik i dag med blik for pædagogprofessionen og daginstitutionens traditioner.

Forskningsprojektet foregår som et samarbejde mellem UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på pædagoguddannelserne.

Med deres viden og erfaringer med barndomspædagogik er pædagogerne, underviserne og de studerende helt centrale i projektet som medundersøgere og udviklere af et barndomspædagogisk sprog.

Der deltager i alt otte daginstitutionspædagoger, fire ledere af daginstitutioner, otte pædagogstuderende og otte undervisere fra pædagoguddannelserne som medforskere i projektet. Det er samtalerne mellem aktørerne om teori og praksis, som er projektets hovedinteresse.

Projektet er støttet af BUPL’s forskningspulje. Det varer til frem til 31/12 2022.

Se projektbeskrivelse på UC Viden.

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.

Projektdeltagere ved UCL

Anna Busk Rasmussen Lektor og tovholder for FUI
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.

Find mere forskning i dagtilbud og barndomspædagogik