Sammenhæng i læreruddannelse

2020-2023

Beskrivelse af projektet

Undersøgelse af studerendes oplevelse af sammenhæng i læreruddannelsen. Projektet består af 2 delprojekter:

  1. En undersøgelse af progressionen i de studerende oplevelser efter henholdsvis 1., 2. og 3. praktikperiode.
  2. Et psykometrisk studie med det formål at optimere skalaerne i det spørgeskemabatteri, der anvendes til måling af de studerende oplevelser, således at det kan anvendes bredt på danske læreruddannelser og for nogle skalaer også på danske pædagoguddannelser.

Metodemæssigt anvendes moderne item response teori metoder til validering af spørgsmål og skalaer samt til at sikre bias-fri skalascore til de sammenlignende analyser. Delstudie 1 vil desuden anvende multivariate sammenhængsanalyser og deskriptiv statistik. Projektet vil udmønte sig i artikler i peer-reviewede internationale tidsskrifter.

Publikationer

Muligheder for læring i læreruddannelsespraktikken ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Pilotundersøgelse

Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker

Projektdeltagere

Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.