Små børns stemmer - evaluering

Samarbejde:

Børns Vilkår

Løbetid:

August 2021

 

Praksisformidlingsmaterialerne i projektet ’Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’ har til formål at medvirke til udvikling af handlekompetence hos medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre.


I kølvandet på projektet udgives to materialer, en pixi-bog og en plakat.
Praksisformidlingsmaterialerne har til intention at igangsætte refleksioner, der skærper det pædagogiske personales opmærksomhed på betydningen af trygge relationer i dagtilbuddet, og give ideer til, hvordan man gennem interaktioner kan etablere tryghedsskabende samspil og lydhørhed for barnets stemme i relationen mellem barn og pædagogisk personale og mellem barn og børnefællesskab.


Læremiddel.dk gennemfører en vurdering af materialerne med henblik på at:

  1. Vurdere om pixi-bogen på letforståelig, lødig og appellerede vis formår at formidle centrale indsigter og praksisanvisninger fra projektrapporten om børns fællesskaber og skældud i dagtilbud til målgruppen.
  2. Vurdere om plakaten på letforståelig, lødig og appellerede vis formår at formidle elementer fra vidensmodulet samt opmærksomhedspunkter der øger den følelsesmæssige relation i hverdagen til målgruppen.
  3. I det omfang der af evaluatorerne ses mulighed for eller ideer til skærpelse af formidlingsteksterne at give konkrete bud på, hvordan dette kan gøres. 
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Anne-Katrine Rask