Teknologiforståelse

Det samlede forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så eleverne lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

2019-2021

Hvordan bliver teknologiforståelse som faglighed en del af folkeskolens obligatoriske undervisning?

Teknologiforståelse er et forsøgsprogram, som skal belyse de mange facetter omkring implementering af en ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen, og som skal indhente, udvikle og skabe praksis og viden, der kan lægge til grund for en kvalificeret stillingtagen til formen af den faktiske implementering af en ny faglighed i teknologiforståelse i den danske skoles obligatoriske undervisning.

Gennemførslen af forsøgsprogrammet foregår i perioden 2018-2021 og sker i tæt samarbejde mellem ca. 45 danske folkeskoler og en række kommuner, der repræsenterer diversiteten i den danske folkeskole, professionshøjskoler og universiteter.

Forsøgsprogrammet er et omfattende kapacitetsopbygningsprogram, der skal udvikle undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, kompetenceudviklingsaktiviteter og implementeringsstøtte med fokus på efterfølgende at kunne besvare spørgsmålene:

  • Hvordan kan fagligheden teknologiforståelse bedst gøres til en del af den obligatoriske undervisning?
  • Hvordan kan teknologiforståelse som fag og faglighed rent praktisk implementeres i folkeskolen?

Forsøget skal evaluere tre modeller: Teknologiforståelse som selvstændigt fag, teknologiforståelse integreret i udvalgte fag og en kombination af begge.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.