Validering af skalaer til brug i professionsuddannelser

Beskrivelse af projektet

Projektet har til overordnet til formål at gennemføre psykometriske valideringsstudier af en række dansksprogede spørgeskemaskalaer med henblik på anvendelse indenfor det danske professionsuddannelsesfelt. Sekundært gennemføres der også internationale studier med andre sprogudgaver af skalaerne med henblik på at muliggøre tvær-kulturelle sammenligningsstudier.

Der gennemføres to typer af psykometriske studier:

  1. psykometriske studier mhp at undersøge skalaernes psykometriske egenskaber, herunder om skalaerne fungerer ens for undergrupper af mål-respondentgruppen (studerende/undervisere/elever).
  2. psykometriske metodestudier med henblik på at udvikle samt præsentere metoder og procedure til psykometriske undersøgelser.

Der er tale primært tale om spørgeskemaskalaer målrettet studerende i professionsuddannelser, sekundært skalaer til deres undervisere eller skalaer som skal finde anvendelse i selve professionerne, for eksempel blandt pædagoger, folkeskolelærere eller folkeskoleelever. Indholdsmæssigt er der for eksempel tale om skalaer til måling af selvopfattet stress, selvopfattet mangel på kontrol, self-efficacy, trivsel, osv. Projektet trækker blandt andet på data udviklet i samarbejde med EVA og indhentet via deres frafaldspanel, data indhentet i projekt ”sammenhæng i læreruddannelse” og andre projekter.

Der anvendes hovedsageligt Item Response Teori (IRT) metoder.

Projektet vil udmønte sig i et antal videnskabelige artikler samt en række dansksprogede rapporter.

Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker