Visitation af børn i 'gråzonen' mellem almen- og specialtilbud

Hvorfor ender børn med samme vanskeligheder i hhv. almen- og specialtilbud ved skolestart? Det undersøger vi i foråret 2022.

I forskningsprojektet 'Visitation af børn i 'gråzonen' mellem almen- og specialtilbud' undersøger vi, hvorfor nogle børn i daginstitutioner visiteres til specialtilbud, mens andre børn, som på papiret kan have de samme vanskeligheder, begynder i en almindelig folkeskole. Det handler om de børn, som befinder sig i den såkaldte ‘gråzone’, hvor det ikke er givet på forhånd, om de skal knyttes til et almen- eller et specialtilbud.

Målet med projektet er at tilvejebringe viden om, hvilke faktorer, logikker og aktører der påvirker processer og beslutninger, og hvordan de gør det.

Projektet følger seks børn i foråret 2022 frem til den endelige visitation, hvor det afgøres, om børnene efter sommerferien skal begynde i den almene skole eller i et specialtilbud.

Se projektbeskrivelse på UC Viden.

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.

Projektdeltagere ved UCL

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.

Find mere forskning i dagtilbud og barndomspædagogik