FIIBL

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

FIIBL udgør et tæt og prioriteret samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, UC SYD og Syddansk Universitet med fokus på praksisnær forskning og uddannelsesudvikling.

 

FIIBL arbejder ud fra ambitionen: at udvikle og formidle ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

FIIBL forbinder viden, kompetencer og dyb sektorindsigt på tværs af tre partnerorganisationer, hvilket på nationalt plan er helt unikt. Derudover samarbejder centret tæt med lokale, regionale, nationale og internationale partnere.

FIIBL har særligt fokus på praksis-implementering forskning og udvikling af videregående uddannelser i forhold til Børn og unges sundhed, trivsel, læring, idræt og bevægelse.

Centrets målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år samt fag- og professionsgrupper, der arbejder med anførte aldersinterval.

Fokus på praksisnær forskning – prioriterede områder

  • Der styrker indsigt i og udbredelsespotentialet for grundskolebaserede bevægelsesindsatser
  • Der har fokus på læreres og pædagogers motivation for og kapacitet til at integrere bevægelse i læring og praksis.
  • Om dagtilbud- og grundskoler som bevægelsesarenaer for børn og unges læring, sundhed og trivsel.
  • I børn og unges hverdagsliv i bevægelse

www.fiibl.dk/forskning finder du en oversigt over igangværende projekter, der blandt andet omfatter:

  • Forskningsprojekter, der bidrager til øget indsigt i og mere sikker viden om, hvordan effektive indsatser udvikles, omsættes og virker i praksis
  • Samarbejds- og udviklingsprojekter, der gennemføres i samarbejde med nationale og internationale partnere
  • Igangværende og tidligere ph.d.-projekter.

Uddannelsesudvikling

FIIBL arbejder i særlig grad med uddannelsesudvikling inden for lærer- og pædagogområdet på Professionshøjskolen UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt bachelor- og kandidatuddannelserne i Idræt og Sundhed på – SDU.

Se vores igangværende aktiviteter inden for uddannelsesudvikling.

Her finder du FIIBL

Centrets kommunikations- og formidlingsindsats er centreret omkring FIIBLs hjemmeside www.fiibl.dk, hvor du kan holde dig opdateret på centrets projekter, udgivelser og arrangementer. FIIBL udgiver desuden magasinet MOV:E to gange årligt. Magasinet har til formål at formidle viden og forskning om børn og unge i relation til idræt og bevægelse. Magasinet findes i både en trykt og digital udgave – den digitale udgave kan findes på www.fiibl.dk/move.

Du kan desuden følge FIIBL på Facebook, Twitter, Linkedin og Folkeskolen.dk, hvor vi løbende gør opmærksom på centrets aktiviteter.

Kontakt: kontakt@fiibl.dk

Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL