HistorieLab

Nationalt Videncenter for historie- og kulturarvsformidling

HistorieLab er et nationalt videncenter placeret i forskningsafdelingen Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund. Igennem forskning og udviklingsprojekter arbejder man i centret med at udvikle og nytænke, hvordan man underviser i og formidler historie og kulturarvsformidling, særligt målrettet grundskoleniveauet.

HistorieLab er et af landets stærkeste forskningsmiljøer inden for historiedidaktik, og arbejder også med historie- og kulturarvsformidling i bredere forstand. Centeret samarbejder med uddannelserne i det pædagogisk-samfundsfaglige område samt øvrige forskningsprogrammer og sigter på mere samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler.

Tre faglige spor

HistorieLab arbejder i tre faglige spor:

  • Historiedidaktik
  • Historien som vækstmotor
  • Pædagogik, kultur og dannelse.

I de enkelte spor bliver der arbejdet med forskningspubliceringer, uddannelsesomsætning og udviklingsindsatser.

Læs mere om HistorieLab: www.historielab.dk

Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab