Læremiddel.dk

Nationalt Videncenter for Læremidler

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter, hvis formål er at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning. Videncentret er et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN.

Læremiddel.dk producerer, omsætter og udbreder ny viden om læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi til en bred vifte af modtagere med henblik på at være den instans, der er dagsordensættende for udvikling af læremidler, fag og skole. Vores fokus er på grundskole og læreruddannelse i et 0-18 års-perspektiv, men vores projekter omfatter også dagtilbud, gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og pæda­goguddannelse.

Anvendt forskning i læremidler

Vi udfører anvendt forskning i læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi. Det vil sige, at vi prioriterer, at vores forskning skal være anvendelig for at kunne gøre en positiv forskel i praksis. Derfor handler vores forskningsprojekter om at nytænke og undersøge praksis med henblik på at styrke praksis. Dette gør vi som oftest i tæt dialog med praksis, da vi er af den overbevisning, at dialogen med praksisfeltet er afgørende i forhold til at stille de relevante forskningsspørgsmål og for at det, vi finder frem til, kan virke i praksis.

To forskningsprogrammer

Læremiddel.dk er inddelt i to forskningsprogrammer, som har fokus på forskning i læremidler samt på potentialer og udfordringer, som digitaliseringen kan medføre.

Der er tale om:

Forskningsprogram 1: Forskning i læremidler i skolens fag

Dette forskningsprogram har fokus på både analoge og digitale læremidler: Hvordan bruger lærere og elever forskellige læremidler, og hvilken virkning har læremidlerne i skolen? Desuden fokuserer programmet på den nye faglighed, teknologiforståelse, i forhold til folkeskolen.

Forskningsprogram 2: Læringsdesign, digitale teknologier og skoleudvikling

Her forsker vi i fænomener som adaptive læremidler og brug af data i uddannelse. Men det kan også dreje sig om konkrete teknologier, som eksempelvis Aula.

Derudover har centret til opgave at forskningsbasere læreruddannelserne og pædagoguddannelserne.

Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Videncentret har sit eget tidsskrift, Learning Tech, som er et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i relation til læremidler, didaktik og didaktisk anvendelse af teknologi. Tidsskriftet udkommer to gange om året og kan downloades gratis på Learning Techs hjemmeside.

Kommunikation og kontakt

Læremiddel.dk's hjemmeside er der opbygget en vidensamling med værktøjer og artikler for praktikere, og her kan der også læses mere om de mange forskellige forskningsprojekter, Læremiddel.dk er involveret i. Derudover kommunikerer Læremiddel.dk via nyhedsbreve, et digitalt minimagasin for praktikere og på diverse sociale platforme.

Sekretariatet har til huse i Odense, men videncentret udvikler faglige kompetencemiljøer på tværs af de fire institutioner.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Trine Ellegaard Kommunikationskonsulent
Tina Danielsen Sekretær