Smag for Livet

Smag for Livet er et tværfagligt, landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på at indsamle viden om smag og, gennem undervisning og uddannelse, at formidle den videre.

Vi smager på maden fra vi fødes, til vi dør. Vi bruger alle vores sanser hver dag, når vi spiser, og vi knytter bånd og fællesskaber gennem smagen i vores måltider. Når vi har viden om smagen og bruger den til at udforske og reflektere over os selv og vores omgivelser, lærer vi både os selv og vores omverden bedre at kende. Det åbner et væld af muligheder for at skabe et godt liv.

Smagen kan tilmed bygge bro mellem vigtige dele af vores liv og samfund: Mellem forskellige uddannelser; mellem praktiske håndværk og boglige aktiviteter; mellem forskellige faglige discipliner; mellem forskning og praksis; mellem uddannelse og arbejdsliv; mellem sanselighed og refleksion; og mellem sundhed og livsglæde.

Det er baggrunden for Smag for Livet, et landsdækkende, tværfagligt forsknings- og formidlingscenter, som har til formål at samle og udbrede forskningsbaseret viden om smag til den danske befolkning, navnlig børn og unge.

Centrets virke

Smag for Livets opdrag er at indsamle, udvikle, omsætte og formidle viden om smag. Centrets deltagere forsker i, uddanner til og kommunikerer om mad, smag, håndværk og gastrofysik med formålet at gøre børn og unge i stand til at tage kritiske og bevidste madvalg i hverdagslivet. Og at kvalificere undervisere og undervisningen på særligt grundskolen og fødevarefaglige erhvervsuddannelser.

Tilknyttede deltagere ved UCL/CAS har særligt fokus på:

  • forskning i æstetiske læreprocesser
  • hvordan sanseerfaring, specielt smag, kan anvendes i det pædagogiske og didaktiske arbejde på grund- og erhvervsskoleniveau
  • udvikling, evaluering og analyser af undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter, der både har smag som indhold og smag som virkemiddel for undervisning og læring.

Centrets kommunikations- og formidlingsindsats omfatter bl.a. en vidensplatform på www.smagforlivet.dk, læringsapp’en Fag med Smag til grundskole, erhvervsskole og gymnasier samt skriftserien SMAG.

Centrets organisation og målgrupper

Smag for Livet støttes økonomisk af Nordea-fonden, som har et almennyttigt og velgørende formål, i perioden 2014-2021. Centret er ejet af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og inkluderer partnere ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet (inkl. DPU) og de fire erhvervsskoler Techcollege i Aalborg, College360 i Silkeborg, Kold College i Odense og Hotel- og Restaurantskolen i Valby.

Smag for Livets primære målgrupper er børn og unge; særligt via uddannelserne. Centret er således indlejret i og afhængig af uddannelserne (særligt kokke- og læreruddannelserne samt folkeskoler) og medinddrager elever, studerende og lærere på tværs af uddannelser både i forsknings-, udviklings- og formidlingsaktiviteter.

Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.