STEM

Forskning og udvikling af Science, Teknologi, Engineering og Matematik

STEM er et fokusområde for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor der arbejdes med en sammenhængskraft mellem fagområderne og en udnyttelse af synergieffekter på tværs af de naturfaglige og matematiske område.

STEM-området på UCL arbejder for at skabe en større sammenhæng mellem fagene, uden at fagene mister deres egen identitet. En udfordring som STEM-området adresserer er, hvordan vi fastholder den tværfaglige synergi i et felt, hvor undervisningsfagene er monofaglige. På UCL arbejder vi med STEM-området ud fra en nysgerrighed på, hvordan denne udfordring kan imødekommes både på læreruddannelsen og i grundskolen.

Det betyder, at vi laver forskning både på læreruddannelsen, hvor STEM profillinjen er det primære fokus, og i praksis, hvor der blandt andet arbejdes med STEM i forbindelse med faglige udviklingsinstitutioner.

Områdets målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år samt fag- og professionsgrupper, der arbejder med anførte aldersinterval.

Fokus på praksisnær forskning – prioriterede områder:

  • Tværfaglige indsatser i STEM-området
  • Sammenhængen i STEM-fagene gennem hele grundskolen
  • Overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelser
  • Interesse og motivation for STEM

 Igangværende projekter omfatter blandt andet:

  • STEM-profillinjen, hvor de studerende følges gennem hele deres uddannelse og med opfølgning efter de er startet i praksis, for at se hvordan den tværfaglige STEM-dimension kommer til udtryk
  • Engineering i Skolen, hvor UCL i samarbejde med VIA University College undersøger, hvordan elever arbejder med engineering i praksis
  • Børnene i Robotbyen, hvor der undersøges, hvordan teknologi og teknologiforståelse kan styrke eleverne i blandt andet natur/teknologi
  • Science og Leg, hvor det undersøges hvilke legekvaliteter, der bringes i spil i børns arbejde med science i dagtilbud

Uddannelsesudvikling

STEM-området på UCL er løbende i udvikling. Her er det naturlige fokuspunkt STEM-profillinjen på læreruddannelsen, hvor de studerende har undervisning i både biologi, fysik/kemi, geografi og matematik. Derudover er UCL involveret i udvikling og undervisning på kandidatuddannelsen i STEM, der udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med en række aktører.

Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.