Inklusion og hverdagsliv

Programmet bidrager med forskning om, hvordan inklusion kan forstås og praktiseres i relation til menneskers hverdagsliv.

Skolehaver