Inklusion og hverdagsliv

Programmet bidrager med forskning om, hvordan inklusion kan forstås og praktiseres i relation til menneskers hverdagsliv.

Vores fokus

Vi har fokus på, hvordan børn, unge og voksnes har mulighed for at tage del i samfundets fællesskaber. Børn, unge og voksne orienterer sig mod at være med i vigtige samfundsmæssige aktiviteter og opgaver som for eksempel uddannelse eller arbejde.

For nogle børn, unge og voksne gælder, at de befinder sig i udsatte positioner, hvor de savner adgang til de samfundsmæssige ressourcer og muligheder andre oplever som en selvfølge. Det kan handle om elever, der bliver mobbet i skolen, om børn med handicap, der skal være en del af en almen vuggestuegruppe, anbragte unge der afviser skolen, unge, der har svært ved at se sig selv i en fremtidig uddannelse eller voksne med udviklingshandicap, der ikke kan få et relevant arbejde.

Vi forsker på tværs af disse områder, og opsamler viden om, hvad problemerne handler om, og hvordan professionelle praksisser i forskellige institutioner kan udvikles og blive mere inkluderende.

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.

Tilde Mardahl-Hansen

 • Lærerfaglighed i praksis
 • Læreres perspektiver på og arbejde med inklusion i folkeskolen
 • Samarbejde mellem folkeskolens parter
 • Praksisforskning

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.

Ida Schwartz

 • Børn og unge i vanskeligheder
 • Socialpædagogiske indsatser på anbringelsesområdet
 • Inklusion i skolen
 • Tværprofessionelt samarbejde

Kurt Bendix-Olsen

 • Børn med handicap i dagtilbud
 • Udvikling i børnefællesskaber
 • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
 • Tværprofessionalitet og praksisudvikling

Morten Kromann Nielsen

 • Ungdomspædagogik –lærings- og dannelsesprocesser
 • Kritisk og frigørende pædagogik
 • Praksisfaglighed
 • Situeret social læring

Gry Marie Tybjerg

 • Børn og unges udvikling og læring
 • Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber i skolen
 • Tværprofessionelt samarbejde om skoleproblemer
 • Unges ulige uddannelsesdeltagelse

Gry Marie Tybjerg Lektor, ph.d. Anvendt Velfærdsforskning

Christoffer Granhøj Borring

 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Inklusion
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Praksisforskning

Christoffer Granhøj Borring Ph.d.-studerende

Urd Thejl Ploug Skiveren

 • Nyankomne migrante elever i skolen
 • Modtagepraksisser
 • Børneperspektiver på inklusion og deltagelsesmuligheder i folkeskolen
 • Integration og inklusion

Urd Thejl Ploug Skiveren Ph.d.-studerende

Debat: Lærerne har en tsunami af opgaver - inklusionen er bare én blandt mange

Vi har pålagt lærerne en umulig inklusionsopgave, som de ikke har betingelserne for at kunne løfte, skriver lektorerne Christina Holm Poulsen og Tilde Mardahl- Hansen.

Pris til UCL-forsker

Tilde Mardahl-Hansen, der er ph.d. og forsker hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles afdeling for Anvendt Velfærdsforskning, er blevet tildelt RUBIN-prisen.

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift har tildelt Tilde prisen for at bidrage med årets, bedste videnskabelige artikel.

Interview

"Tænk socialpolitikken anderledes og forlad den stadig mere endeløse specialisering."

Stort interview med Ida Schwartz på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside.