Vitaliserings-psykologi: En del af FGU Syd og Midtfyn

Vitaliseringspsykologien er en helhedsorienteret psykologi. Vitalisering har en særlig betydning i forhold til menneskers psykologiske behov.

FGU Syd og Midtfyn har afprøvet de to modeller inden for vitaliseringspsykologien. De har begge vist sig at være særligt brugbare og vigtige i det pædagogiske og didaktiske arbejde.

Dato: 22.06.2021

Forskellige forudsætninger trods samme mål

Samarbejdet mellem FGU som ny institution og UCL kickstartede tilbage i august 2019. Snart to år efter FGU’s opstart kan vi se tilbage på FGU’er, som alle er rejst mod samme mål, men på forskellig vis. FGU har til opgave at give de unge mulighed for at blive klar til erhvervsuddannelse, ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Vores erfaring er, at de unge kommer med forskellige forudsætninger trods samme mål.

Vitaliseringspsykologi

Vitaliseringspsykologien er en helhedsorienteret psykologi. Vitalisering har en særlig betydning i forhold til menneskers psykologiske behov. Vitalisering handler om noget fundamentalt, og kan beskrives som det kit mellem mennesker, der er mere eller mindre usynlig. Det mærkes i og handler om stemninger og trivsel.

FGU Syd, FGU Midtfyn og UCL besluttede i fællesskab, at vitaliseringspsykologien skulle være en del af rejsen. Det var en god beslutning, da vitaliseringspsykologien rummer et potentiale i at støtte og guide elever i et grundlæggende (ud)dannelsesperspektiv.

Vitaliseringspsykologien har to teoretiske forankrede modeller:

  • Vitaliseringsmodellen (Vital)
  • Kvalificeret selvbestemmelse (KvaS).

Modellerne kan bruges systematisk i et helhedsorienteret (ud)dannelsesperspektiv. De har vist sig at være særligt brugbare og vigtige i det pædagogiske og didaktiske arbejde i FGU.

Det at arbejde med behov og kompetencer ved hjælp af vitalisering har medvirket til et fælles sprog på alle niveauer om, hvordan man også som medarbejder i en nystartet organisation kan opleve/føle sig truet på egne behov og kompetencer.

Vital

Vital-modellen har hjulpet til at gøre vores fire grundlæggende psykologiske behov synlige. De består af:

1. Mestring

2. At blive set og hørt

3. At føle sig en del af fællesskabet

4. At kunne se mening foldet ud.

Igennem arbejdet med Vital fik ikke kun medarbejderne noget ud af det. Ledelsen fik øje på, hvordan de kunne bringe ilt til disse områder blandt medarbejdere, og måske lettere forstå medarbejdernes frustration. Hele organisationen blev bevidst om, at trivsel blandt det pædagogiske personale er en forudsætning for trivsel blandt eleverne.

KvaS

Kalificeret selvbestemmelse inddeler vores kompetencer i af fire overordnede grupper:

1. De tekniske

2. De sociale

3. De følelsesmæssige

4. Refleksive kompetencer.

Med dette redskab kan vi arbejde differentieret med kompetencer i et bred perspektiv. KvaS bygger på antagelsen om, at det at kunne eksempelvis et håndværk også hænger sammen med vores sociale og mere personlige kompetencer.

Arbejdet med vitalisering i dag

FGU Syd og Midtfyn arbejder stadig med vitalisering som et mind-set og pædagogisk redskab. Det er med til at skabe fælles visionær retning, fælles sprog, og fastholde at organisationen skal emme af psykologisk ilt på alle planer.

En helhedsorienteret bliver sikret med respekt for det enkelte individ og dets fundamentale forudsætninger for at kunne tage stilling og føregreb i eget liv.

Dannelse i erhvervsuddannelse

Læs Pia Bælum Christensens artikel om dannelse i erhvervsuddannelse.