Aktionslæring

Du vil blive introduceret for aktionslæring, som er en metode til at udvikle praksis og egen læring.

Aktionslæringsmetoden lægger op til at man arbejder systematisk, eksperimenterende og forpligtende i læringsgruppen/studiegruppen.Aktionslæring er blandt andet funderet i Deweys tænkning om “learning by doing og doing by learning”. Det betyder at man starter med en undren eller udfordring her efter afprøver et nyt tiltag, som observeres og bliver drøftet i en dialogisk proces.

Aktionslæring kan bruges i studiet til at optimere arbejdsprocesser i tilegnelsen af stof og viden. Gennem aktionslæring kan derved opnås erkendelse om sammenhæng mellem teori og praksis.

LÆRINGSMÅL:

  • Metode til at arbejde med at kvalificerere studiearbejdet

  • Kendskab til aktionslæringens fem faser

 

SØGEORD:

Afdækning af problemstilling/tema, tiltag, Observation, refleksion, Double loop og single loop, Samskabelse, Læring, Individuel læring,  Kompetenceudvikling, Organisatorisk læring, Ledelsens/underviserens betydning, Dannelsesperspektiv, At kunne gøre en forskel, Faglig stolthed, handlekraftig og professionel

Relaterede emner