Storyline som metode

Har I lyst til at arbejde med professionsudvikling på en anden måde?

I storylineforløb opbygger du og dit hold en spændende fortælling. Undervejs skaber I en fælles organisationskultur. I skal gøre jer forestillinger om den organisation, som I er en del af og tale om, hvilke skuffede forventninger og problemstillinger I kan forestille jer, der opstår i dette fiktive univers. Ud fra dette selvvalgte perspektiv skal I arbejde med en problem-tackling på flere niveauer med henblik på eventuelle løsninger og nye erfaringer. På den måde bearbejder I et fagligt/pædagogisk problem.

LÆRINGSMÅL:

  • Du kan anvende storyline som metode til at analysere, vurdere og reflektere over praksisnære og komplekse problemstillinger.

  • Du kan redegøre for mødetyper og mødefacilitering.

  • Du får redskaber til at fagligt begrunde handletiltag i praksis.

 

SØGEORD:

Storyline, mødekultur, facilitering, professionsudvikling, refleksionsproces

Relaterede emner