Delegation i sygeplejen

Dette læringsobjekt har til formål, at understøtte læringen om delegation i sygeplejen, så både sygeplejestuderende og sygeplejersker føler sig bedre forberedt til mødet med delegation både i teorien og i praksis.

Læringsobjektet er delt i to overordnede dele, hvor den første del (Delegation i sygeplejen - del 1) henvender sig til alle både studerende først som sidst på uddannelsen, samt sygeplejersker i praksis.

Anden del (Delegation i sygeplejen - del 2) henvender sig til studerende sidst på uddannelsen og til sygeplejersker i praksis og forudsætter at man forud har gennemgået første del. 

LÆRINGSMÅL:

Når du har gennemgået første del af læringsobjektet vil du have opnået følgende læringsmål: 

  • Har viden om og kan reflektere over sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar, og samfundsmæssige vilkår

  • Kan anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin 

  • Kan anvende klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle under hensyntagen til kvalitetssikring


    Når du har gennemgået anden del af læringsobjektet vil du have opnået følgende læringsmål:
  • Kan anvende og vurdere medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin

  • Kan anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlingsforløb under hensyntagen til kvalitetssikring 

  • Kan anvende og vurdere vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende

 

SØGEORD:

Sygepleje, Sygeplejersker, Sygeplejestuderende, Delegation, Klinisk Lederskab, Ansvar, Lovgivning

Relaterede emner