Klinisk beslutningstagen

I dette læringsobjekt vil du lære om begrebet klinisk beslutningstagen ud fra modellen “den pædagogiske refleksionsmodel”.

Sygeplejersker træffer kliniske beslutninger hver eneste dag inden for fx lindrende, behandlende og forebyggende sygepleje. Beslutninger der er funderet i faglig viden og den enkelte patients perspektiv. 

Når du har gennemført dette læringsobjekt vil du vide, hvilke vidensformer der er væsentlige at medtage i de kliniske beslutninger i sygeplejen.

Gennem 3 forskellige aktiviteter bliver du præsenteret for forskellige oplæg, hvor du selv kommer til at reflektere over og arbejde med klinisk beslutningstagen.

LÆRINGSMÅL:

  • Viden: Har viden om den pædagogiske refleksionsmodel. Herunder de fire vidensområder

  • Færdigheder: Kan identificere og indplacere de forskellige vidensformer i modellen

  • Kompetence: Støtte til anvendelse og refleksion over klinisk beslutningstagen gennem hele studiet

 

SØGEORD:

Sygepleje, Klinisk beslutningstagen, Den pædagogiske refleksionsmodel

Relaterede emner