Kommunikationsmodeller i mellem-menneskelig kommunikation

I dette onlinekursus vil du lære om forskellige kommunikationsmodeller, som er væsentlige at kende til, når du skal beskæftige dig professionelt med kommunikation som et fag her på din sundhedsuddannelse.

LÆRINGSMÅL

Efter gennemgang af dette online kursusforløb, vil du kunne:

  • Beskrive et par lineære, cirkulære og dynamiske kommunikationsmodeller
  • Sammenligne og forklare forskellen mellem lineære, cirkulære og dynamiske kommunikationsmodeller 
  • Begrunde faktorer, der påvirker kommunikationen i sundhedsvæsenet i relation til kommunikationsmodeller
 

 

SØGEORD:

kommunikation, patientkommunikation, interaktion, sundhedskommunikation, mellemmenneskelig kommunikation, kommunikationsteori, kommunikationsmodeller, modeller, teoretiske modeller, teoretisk model, bioanalytikeruddannelsen, bioanalytiker, ergoterapeutuddannelsen, ergoterapeut, fysioterapeutuddannelsen, fysioterapeut, radiografuddannelsen, radiograf, sygeplejerskeuddannelsen, sygeplejerske, sundhedsperson, patient, interaktion, relation, cirkulær kommunikation, lineær, dynamisk.

Relaterede emner