Selskabsret

Dette læringsobjekt har til formål at give dig en introduktion til grundlæggende selskabsret. Emnet har relevans for alle uddannelser, der har kontakt med erhvervslivet og derigennem kontakt med de forskellige selskabsformer. Herunder er det særligt relevant, at du har kendskab til den enkelte selskabsforms hæftelse samt evner at opveje fordele og ulemper ved den enkelte selskabsform. 

LÆRINGSMÅL:

  • Du skal opnå viden om de grundlæggende regler inden for selskabsformer og deres betydning for hæftelsen.

  • Desuden skal du kunne vurdere fordele og ulemper ved hhv. enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS og A/S.

 

SØGEORD:

Markedsføringsøkonom, finansøkonom, financialcontroller, finansbachelor, Tom BrammingeChristensen, Bo Stærke Jensen, Claus C. Christensen,Selskabsret, Virksomhedsformer, Hæftelse, A/S,Aktieselskab, ApS, Anpartsselskab, I/S,Interessentskab, Enkeltmandsvirksomhed

Relaterede emner