Den problemorienterede læringsmetode i lyset af Karl Tomms spørgsmålstyper

Du vil i dette læringsobjekt blive præsenteret for den problemorienterede læringsmetode, som kobles med psykolog Karl Tomms spørgsmålstyper. Endvidere vil du blive introduceret til, hvordan du kan bruge den problemorienterede læringsmetode og spørgsmålstyperne i din kommende praksis.

LÆRINGSMÅL:

  • At kunne forklare centrale elementer og genkende grundprincipperne bag en problemorienteret metode med afsæt i Karl Tomms spørgsmålstyper.  

 

SØGEORD:

Spørgsmålstyper, problemorienteret, metode, læreproces, aktiv, deltagelse, pædagogstuderende, lærerstuderende, socialrådgiverstuderende.

Relaterede emner