Forebyggelse af stik- og skæreskader hos sygeplejestuderende

Risikoen for at komme til skade ved at stikke sig eller at skære sig forekommer typisk på hospitaler, i hjemmeplejen og andre steder, hvor man arbejder med spidse eller skarpe instrumenter, som fx kanyler. 

Skaderne kan desuden medføre at man ikke kan arbejde i flere dage.
Derfor skal du være sikker i din håndtering af kanyler og andre spidse genstande og du skal være sikker på, hvordan du skal forholde dig, hvis skaden sker.

Det vil tage dig omkring en halv time at gennemføre dette læringsobjekt. Du vil få præsenteret viden om stik-skæreuheld og der vil være forskellige opgaver, der relaterer sig til emnet.

LÆRINGSMÅL:

I henhold til semesterbeskrivelsen for 3. semester er det overordnede mål i forhold til medicinhåndtering at du:

  • Kan anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation og kan ordinere medicin
  • Kan anvende sygeplejefaglige interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og/eller pallierende forløb
  • Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring.

 

SØGEORD:

Sygeplejestuderende, Sundhedsprofessionelle, Farmakologi, Forebyggelse af stik- og skæreskader

Relaterede emner