Indsamling af data til den afsluttende opgave

Dette forløb er lavet, så du kan se det, mens du er i gang med din praktik.

LÆRINGSMÅL:

  • at identificere forskellige typer af data og dataindsamlingsmetoder, så du kan træffe en beslutning om, hvordan du indsamler relevant data til opgaven.

 

SØGEORD:

Praktik, afsluttende eksamensprojekt,bachelorprojekt, dataindsamling, kvantitativemetoder, kvalitative metoder, interview,spørgeskema, fokusgruppe, observation,sekundære data.

Relaterede emner