Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder

Formålet med læringsobjektet er at give en bred og tværprofessionel introduktion til begreberne kvantitative- og kvalitative undersøgelsesmetoder. Den videnskabsteoretiske baggrund for begreberne introduceres på en letforståelig måde. Der vil også blive fokuseret på, hvad metoderne kan bruges til, hvor de har deres begrænsninger samt muligheden for at kombinere metoderne i metodetriangulering.

LÆRINGSMÅL:

  • At studerende får et begyndende overblik over, hvad kvantitative og kvalitative tilgange til forskning og undersøgelser vil sige.
  • At studerende får et begyndende blik for, hvad henholdsvis kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder egner sig til. Dette med henblik på at kunne forstå og reflektere over forskningsresultater og anvendte metoder.
  • At studerende får en begyndende viden om, hvordan de to forskellige tilgange kan anvendes i deres egne undersøgelser under studiet.

 

SØGEORD:

interviews, spørgeskemaer, idenskabsteori, forskning, undersøgelsesmetoder i pædagogisk arbejde, kvantitative metoder, kvalitative metoder, empiri, data

Relaterede emner