Teknologiens komplekse veje

I dette læringsobjekt vil du blive præsenteret for udvalgte kernebegreber i relation til K’et i TEKU-modellen. Formålet er, at du opnår indsigt i både sociale og organisatoriske faktorer, som har betydning for hvilke teknologier, der indføres i en organisation og ligeledes opnår forståelse for, at der er involveret mange forskellige aktører og logikker, når man beslutter at indføre en ny teknologi i en organisation.

LÆRINGSMÅL:

  • At du kan forklare betydningen af udvalgte begreber relateret til K’et i TEKU-modellen

  • At du kan redegøre for aktør-begrebet og herunder give eksempler på både humane og non-humane aktørere.

  • At du kan beskrive hhv. et medarbejderperspektiv og et ledelsesperspektiv på indførelse af teknologi i en organisation.

 

SØGEORD:

Teknologiforståelse, teknologi, professionsforståelse, humane og nonhumaneaktører

Relaterede emner