Videobaseret analyse af undervisningspraksis

I dette læringsobjekt vil du blive introduceret til hvordan man kan bruge videooptagelser til at udføre en analyse af undervisningspraksis. Forløbet er relevant for alle, der bruger videooptagelser til analyse af praksis.

VIDENS- OG FÆRDIGHEDSMÅL:

Du har viden om:

  • videoobservation som undersøgelsesmetode 
  • samspil mellem teori og empiri  
  • kodning af videomateriale

Du kan:

  • Anvende videooptagelser til at undersøge undervisningspraksis.
  • Anvende videnskabelig metode i dit studiearbejde

 

SØGEORD:

læreruddannelse, video, analyse, kodning, undervisningspraksis, videoobservation

Relaterede emner