Induktiv tematisk analyse af interviews

I dette læringsobjekt vil du blive introduceret til hvordan man udfører en tematisk analyse af interviews med en induktiv tilgang. Forløbet vil være relevant for alle der skal arbejde med analyse af kvalitativ empiri – ikke kun interviews.

LÆRINGSMÅL:

  • Får viden om hvad en tematisk analyse er, og hvilke forskelle der er ved at vælge en induktiv og en deduktiv tilgang
  • Bliver i stand til at planlægge, udføre, afrapportere og kvalitetssikre en induktiv tematisk analyse
  • Kan arbejde systematisk med metoden i dine egne undersøgelser
  • Opnår en basal forståelse af, hvordan man analyserer kvalitativ data, hvilket kan klæde dig på til senere at arbejde med andre analysetilgange

 

SØGEORD:

Analyse, tematisk analyse, kodning, induktiv, interview, kvalitativ, undersøgelse, metode, læreruddannelse

Relaterede emner