Det praktiske

Vi har samlet alt praktiske til dig her

Uddannelsens opbygning

Odense Kommune har indgået en aftalte med UCL og Komponent om de tre grundmoduler på Diplom i Ledelse. Fra sommeren 2021 skal grundmodulerne tages under denne aftale.

Grundmoduler er tilrettelagt således, at der er størst mulig fleksibilitet for dig som studerende. Det betyder, at undervisningen suppleres med mange forskellige materialer, videoer mm. som kan studeres tidsforskudt, hvis du er forhindret i at møde op til en eller flere undervisningsgange.

Du er derfor mere end velkommen til at tilmelde dig, selvom du er udfordret på nogle af datoerne. Du kan se datoer for de enkelte forløb under ”Tid og sted” neden for.

Modulerne tages i forlængelse af hinanden og ikke samtidigt.

UCL og Komponent anbefaler, at du tager de 3 grundmoduler i rækkefølgen neden for, men du kan frit vælge hvis ønskes. Har du spørgsmål til modulerne kan du kontakte ansvarlig for diplomuddannelser i ledelse André Barsøe Jensen på mail her abje@ucl.dk

  • Det personlige lederskab og forandring
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  • Organisation, udvikling og samskabelse

Tid og sted

Datoer for Kick Off fastlægges snarest. Kick Off er kun for nye studerende og afholdes på Phønix. Nye studerende deltager i Kick Off sammen med nærmeste leder.

Når du tilmelder dig et modul, er du og din leder automatisk tilmeldt Kick Off. Evt. framelding til Janni Frank på jmfr@ucl.dk

Undervisningen foregår på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C. (åben kort
Vær opmærksom på at enkelte aktiviteter foregår online.

Undervisningen foregår typisk fra kl. 09.00-15.00. Der er kaffe, te, vand og frugt og mulighed for at købe morgenmad og frokost.

Ændringer i Borgmesterforvaltnings tilbud om diplomuddannelse i lederuddannelse fra januar 2023

Fra 1. januar 2023 indføres der et maksimum på i alt 54 årlige pladser på uddannelsens tre grundmoduler. Ændringen skyldes Direktørgruppens beslutning i forbindelse med udmøntningen af effektivisering af de administrative områder, om at reducere antallet af pladser på grundmodulerne af DIL.
Pladserne fordeles med 18 deltager pr. modul. For at sikre en relevant holdstørrelse vil de tre grundmoduler udelukkende kunne studeres i efterårs-semestre. Fra januar 2023 og frem vil det således ikke være muligt at læse grundmodulerne i forårssemestre.

Du kan finde datoer for de enkelte moduler her:

Odense Kommune 2024

imagervzw.png

Kick off- seminarer:

Datoer fastlægges snarest


E-læringselementer

Du finder e-lærings elementer til den enkelte undervisningsgange på vores læringsplatform itslearning

Tilmelding

Tilmelding til Bent Nielson på bentn@odense.dk

Der er tilmeldingsfrist til efterårets moduler den 15. august.

Valgmoduler og afgangsprojekt

Det er fortsat muligt at tage valgmoduler og afgangsprojekt ved valgfri leverandør.

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplom i Ledelse skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.

Har du en professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor kan du også blive optaget på uddannelsen.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelsen.

Realkompetencevurdering

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse kan du søge en realkompetencevurdering (RKV). RKV er en vurdering af din samlede viden og færdigheder, og giver dig mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Hvis du har spørgsmål til adgangskrav eller realkompetencevurderins så er ansvarlig for realkompetencevurdering Birger Søndergård klar til at hjælpe dig videre. Kontakt ham på mail her

Betaling

Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune betaler de 3 obligatoriske grundmoduler, hvis du er leder i Odense Kommune (”stjernemarkering” i Odense Kommunes E-telefonbog), du skal bruge følgende EAN-nummer, når du tilmelder dig: 5798006610174.

Øvrige ansattes deltagelse aftales med og betales af egen afdeling, og du skal derfor bruge egen afdelings EAN-nummer.

Er du ansat ved Beredskab Fyn, Odense Letbane eller Odense Bys Museer, kan du også tilmelde dig og benytte dette kompetenceudviklingstilbud. Der skal ligeledes her benytte egen afdelings EAN-nummer.

For øvrige ansatte og ansatte ved Beredskab Fyn, Odense Letbane og Odense Bys Museer er prisen kr. 10.500 pr. modul.

Ved spørgsmål kontakt:

Janni Frank

Studiesekretær
Tlf.: +45 63184111
Mail: jmfr@ucl.dk  
UCL Kompetence- og organisationsudvikling

Afbud

Melder du fra et modul efter tilmeldingsfristen faktureres hele udgiften til din afdeling.