Det praktiske

Vi har samlet alt praktiske til dig her

Uddannelsens opbygning

Odense Kommune har indgået en aftalte med UCL og Komponent om de tre grundmoduler på Diplom i Ledelse. Fra sommeren 2021 skal grundmodulerne tages under denne aftale.

Grundmoduler er tilrettelagt således, at der er størst mulig fleksibilitet for dig som studerende. Det betyder, at undervisningen suppleres med mange forskellige materialer, videoer mm. som kan studeres tidsforskudt, hvis du er forhindret i at møde op til en eller flere undervisningsgange.

Du er derfor mere end velkommen til at tilmelde dig, selvom du er udfordret på nogle af datoerne. Du kan se datoer for de enkelte forløb under ”Tid og sted” neden for.

Modulerne tages i forlængelse af hinanden og ikke samtidigt.

UCL og Komponent anbefaler, at du tager de 3 grundmoduler i rækkefølgen neden for, men du kan frit vælge hvis ønskes. Har du spørgsmål til modulerne kan du kontakte ansvarlig for diplomuddannelser i ledelse André Barsøe Jensen på mail her abje@ucl.dk

  • Det personlige lederskab og forandring
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  • Organisation, udvikling og samskabelse


Tid og sted

Der er fælles Kick Off fredag den 4. februar kl. 9.00-10.30 (for hold med opstart i februar) og tirsdag den 30. august kl. 9.00-10.30 (for hold med opstart i september). Kick Off afholdes på Phønix, hvor du deltager sammen med din nærmeste leder.

Når du tilmelder dig et modul, er du og din leder automatisk tilmeldt Kick Off. Evt. framelding til Janni Frank på jmfr@ucl.dk

Undervisningen foregår på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C. (åben kort
Vær opmærksom på at enkelte aktiviteter foregår online.

Undervisningen foregår typisk fra kl. 09.00-15.00 Der er fuld forplejning med morgenmad fra kl. 08.30

Du kan finde datoer for de enkelte moduler her:

Odense Kommune 2022 og 2023

OdenseK_LedelseEfterår22.png

OdenseLedelseForår23Rettet.png

Kick off- seminarer:

Efterår: tirsdag den 30. august kl. 9.00-10.30


E-læringselementer

Du finder e-lærings elementer til den enkelte undervisningsgange på vores læringsplatform itslearning

Tilmelding

Du kan tilmelde dig de tre moduler her:

Efterår 2022

Forår 2023

Der er tilmeldingsfrist til efterårets moduler den 15. august. I foråret er tilmeldingsfristen 15. januar.

Valgmoduler og afgangsprojekt

Det er fortsat muligt at tage valgmoduler og afgangsprojekt ved valgfri leverandør.

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplom i Ledelse skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.

Har du en professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor kan du også blive optaget på uddannelsen.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført din adgangsgivende uddannelsen.

Realkompetencevurdering

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse kan du søge en realkompetencevurdering (RKV). RKV er en vurdering af din samlede viden og færdigheder, og giver dig mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Hvis du har spørgsmål til adgangskrav eller realkompetencevurderins så er ansvarlig for realkompetencevurdering Birger Søndergård klar til at hjælpe dig videre. Kontakt ham på mail her

Betaling

Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune betaler de 3 obligatoriske grundmoduler, hvis du er leder i Odense Kommune (”stjernemarkering” i Odense Kommunes E-telefonbog), du skal bruge følgende EAN-nummer, når du tilmelder dig: 5798006610174.

Øvrige ansattes deltagelse aftales med og betales af egen afdeling, og du skal derfor bruge egen afdelings EAN-nummer.

Er du ansat ved Beredskab Fyn, Odense Letbane eller Odense Bys Museer, kan du også tilmelde dig og benytte dette kompetenceudviklingstilbud. Der skal ligeledes her benytte egen afdelings EAN-nummer.

For øvrige ansatte og ansatte ved Beredskab Fyn, Odense Letbane og Odense Bys Museer er prisen kr. 10.500 pr. modul.

Ved spørgsmål kontakt:

Janni Frank

Studiesekretær
Tlf.: +45 63184111
Mail: jmfr@ucl.dk  
UCL Kompetence- og organisationsudvikling

Afbud

Melder du fra et modul efter tilmeldingsfristen faktureres hele udgiften til din afdeling.