Odense Kommune Grundmoduler i Diplom i Ledelse

Velkommen

Som leder i Odense Kommune er det din opgave at skabe de rammer, der giver vores dygtige medarbejdere de bedste forudsætninger for at løse kerneopgaven til gavn for kommunens borgere og virksomheder. For at understøtte det, har vi udviklet første del af et lederuddannelsesforløb, som sætter fokus på, hvordan du sikrer at effekt, social kapital og løsning af kerneopgaven er en del af din daglige ledelsespraksis. 

Denne side er til dig, der skal i gang eller er i gang med din lederuddannelse. 

Moduler du kan tilmelde dig

Særlig udvalgt til dig