Fysisk, kognitiv og social rehabilitering i grupper

Grupperehabilitering for borgere med demens har betydning og effekt for deltagerne ift. socialt fællesskab, hverdagsliv og fysisk præstation.

Hvad skal der til for at skabe gode rehabiliteringstilbud til hjemmeboende borgere med demens?

Herunder finder du viden og materialer om emnet, udvalgt af forskere og undervisere på UCL.

 

Viden og materialer

Effekt og betydning af rehabiliteringsforløb for hjemmeboende borgere med demens, faglig version, (Junge, 2018)

  • Aktivt gruppeliv bidrager til en meningsfuld hverdag for borgere med demens.

Effekt og betydning af rehabiliteringsforløb for hjemmeboende borgere med demens. populistisk version, (Junge, 2018)

  • Demens og aktivitet. Aktivt samvær gør demente godt.

The effect of long-term group rehabilitation on physical performance in people with mild to moderate dementia, (Junge, 2018)

  • Evaluation of Group based physical performance in five physical performance tests.

Betydningen af et gruppebaseret rehabiliteringstilbud for hjemmeboende borgeremed let til moderat demens. Et etnografisk studie, (Junge, 2018)

  • Analyse af hvordan socialt fællesskab etableres, kommer til udtryk og vedligeholdes i et kommunalt tilbud om fysisk, social og kognitiv aktivitet.

Seks tværprofessionelle studier af rehabiliteringsforløb for hjemmeboende borgere med demens, (Junge, 2018)

  • Betydningen af grupperehabilitering for borgere med let til moderat demens, belyst i seks studier.

Den demensvenlig have, (Junge, 2018)

  • Hvad er vigtigt at huske på, når man indretter en demensvenlig have?

Fysisk træning til mennesker med demens, (Holsbæk, 2017)

17 minutter om fysisk aktivitet til mennesker med demens: En bunke blade, en træningsdagbog og nogle gamle fodboldkort….hvad har det med fysisk aktivitet at gøre?

Gruppemetode (Lauridsen 2017)

  • Lektor, socialrådgiver Susanne Lauridsen giver sit bud på hvad der skal til for at arbejde med rehabilitering i grupper.

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær - interview med deltager - Harley - 17,09 minut

Interview med borger med demens om rehabiliteringstilbud i Svendborg kommune ift. hans historie, betydningen af tilbuddet og overvejelser om hans situation.

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær - interview med deltager - Birgit - 9,17 minut

Interview med borger med demens om rehabiliteringstilbud i Svendborg kommune ift. betydningen af tilbuddet. 

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær - interview med pårørende - 9,16 minut

Interview med pårørende til borger med demens ift. familiens situation og betydningen af rehabiliteringstilbud i Svendborg kommune

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær- Udendørs fysisk aktivitet - 25,13 minut

Klip fra udendørs aktiviteter i en gruppe af borgere med demens og 2 terapeuter, ergo- og fysioterapeut.

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær- Indendørs gruppesamvær - 10,36 minut

Klip fra indendørs aktiviteter i en gruppe af borgere med demens og 2 terapeuter, ergo- og fysioterapeut.

Forskellige film om demens

Videnscenter for demens

  • Film om tiden efter diagnosen, tiden i hjemmet og tiden i plejebolig.

Demens i familien

  • Serie om de dilemmaer der opstår, når demens rammer familien.