Fysisk, kognitiv og social rehabilitering i grupper

Hvad skal der til for at skabe gode rehabiliteringstilbud til hjemmeboende borgere med demens?

Grupperehabilitering for borgere med demens har betydning og effekt for deltagerne ift. socialt fællesskab, hverdagsliv og fysisk præstation.

Herunder finder du viden og materialer om emnet, udvalgt af forskere og undervisere på UCL.

 

Viden og materialer

The effect and importance of physical activity on behavioural and psychological symptoms in people with dementia: A systematic mixed studies review (Junge, 2018)

  • Systematisk review om effekt og betydning af fysisk aktivitet på adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens

The effect of long-term, group-based physical, cognitive and social activities on physicalperformance in elderly, community-dwelling people with mild to moderate dementia (Junge, 2018)

  • Længerevarende grupperehabilitering kan vedligeholde den fysiske form hos hjemmeboende borgere med demens

Embracing and Enabling Factors for Informal Social Interaction at a Rehabilitation Activity Program for Home-dwelling Elderly People Living with Dementia (Ulrich, 2021)

  • Metatekst: Hvad skal der til for at skabe gode rammer om rehabilitering til hjemmeboende borgere med demens?

Fysisk træning til mennesker med demens, (Holsbæk, 2017)

17 minutter om fysisk aktivitet til mennesker med demens: En bunke blade, en træningsdagbog og nogle gamle fodboldkort….hvad har det med fysisk aktivitet at gøre?

Gruppemetode (Lauridsen 2017)

  • Lektor, socialrådgiver Susanne Lauridsen giver sit bud på hvad der skal til for at arbejde med rehabilitering i grupper.

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær - interview med deltager - Harley - 17,09 minut

Interview med borger med demens om rehabiliteringstilbud i Svendborg kommune ift. hans historie, betydningen af tilbuddet og overvejelser om hans situation.

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær - interview med deltager - Birgit - 9,17 minut

Interview med borger med demens om rehabiliteringstilbud i Svendborg kommune ift. betydningen af tilbuddet. 

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær - interview med pårørende - 9,16 minut

Interview med pårørende til borger med demens ift. familiens situation og betydningen af rehabiliteringstilbud i Svendborg kommune

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær- Udendørs fysisk aktivitet - 25,13 minut

Klip fra udendørs aktiviteter i en gruppe af borgere med demens og 2 terapeuter, ergo- og fysioterapeut.

Hvad får borgere med demens ud af aktivt gruppesamvær- Indendørs gruppesamvær - 10,36 minut

Klip fra indendørs aktiviteter i en gruppe af borgere med demens og 2 terapeuter, ergo- og fysioterapeut.

Forskellige film om demens

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/bibliotek/bibliotek/

https://www.dr.dk/tv/se/sundhedsmagasinet/sundhedsmagasinet-3/sundhedsmagasinet-demens-1

https://www.sst.dk/da/aeldre/demens

http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/adex/video-om-effekt-af-traening/