Teknologi

Fremtidens sundhedspersonale skal være dygtige til at anvende teknologi. UCL går derfor forrest for at styrke de studerendes og undervisernes teknologiske kompetencer.

Tek-Team UCL

Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, laborant, fysioterapeut og radiograf
Kirsten Sørensen Uddannelsesleder, Ergoterapiuddannelsen
Mads Thorup Langelund Udviklingskonsulent

TekTeam (sundhedsuddannelsernes teknologiteam) har med afsæt i sundhedsuddannelsernes handlingsplaner på teknologiområdet identificeret flere mulige fælles indsatser på tværs af Området for Sundhed, fx tværgående kompetenceudviklingsforløb for undervisere, tværgående valgfag og læringsforløb for studerende med aktuelle tematikker, tværgående udnyttelse og udvikling af laboratoriemiljøer mfl.

TekTeam består af repræsentanter fra alle UCL’s matrikler der har sundhedsuddannelser (Svendborg, Vejle og Odense) samt med forsker og repræsentant fra Projekter og Udvikling.

Opgaverne i TekTeam udvikles og udvides løbende med indsatser som vurderes at være nødvendige, hvis man for alvor vil indfri ambitionen om at være ”førende på teknologi i sundhed.