Medborgerskab og demensvenlige lokalsamfund

Forskningsprojektet ’Medborgerskab og demens – inkluderende lokalsamfund til aktivt medborgerskab for mennesker med demens’ har fokus på de in- og ekskluderende praksisser, som mennesker med demens møder i deres hverdagsliv.

Den primære målgruppe er mennesker med demens i den tidlige fase.

Samarbejde med fynske kommuner

Projektet samarbejder med fynske kommuner og foreninger på områder inden for turisme, natur- og havebrug (fx social farming), frivillighedsarbejde/foreningsliv og lokale indsatser.

Projektet er forankret på tværs af UCL’s fire uddannelsesområder, i samarbejde med fynske kommuner, borgere, politikere, lokalsamfund, foreningsliv, erhvervsliv m.fl.

Yderligere information om projektet.

Viden og materialer

Social citizenship when living with dementia: A qualitative meta-study, (Peoples, 2022).
Et kvalitativt meta-studie, der undersøger hvad personer med demens opfatter som muligheder og begrænsninger i forbindelse med socialt medborgerskab i deres hverdag.

Moments of meaning: Enacted narratives of occupational engagement within a dementia town (Kielsgaard, 2021).
Studiet undersøger gennem et narrativt, etnografisk forskningsdesign hvordan mennesker med moderat demens beskæftiger sig med hverdagsaktiviteter i forbindelse med en demensby.

Forskningsprojekt ”Bryghuset Svendborg demensby” - demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelses

  • Slutevaluering af forskningssamarbejdet mellem Svendborg kommune, Social og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt i Svendborg Demensby, der har til formål at udvikle demensindsatsen i Svendborg kommune.

Hvad der skal til for at få en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse for personer med demens?

  • Formidling af anbefalinger af, hvad der skal til for at få en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse for personer med demens. Folderen henvender sig til borgere og professionelle, som har en hverdag med demens.