Systematisk review

På denne side finder du gode ressourcer, som kan hjælpe dig, hvis du skal udarbejde eller vurdere systematiske reviews.

Indhold

Et systematisk review er et studie af studier. Det fungerer som den linse, gennem hvilken vi betragter og fortolker den eksisterende evidens.

Præcist defineret er et systematisk review “a structured and preplanned synthesis of original studies that consists of predefined research questions, inclusion criteria, search methods, selection procedures, quality assessment, data extraction, and data analysis.”

Denne definition understreger, at et systematisk review er karakteriseret ved en struktureret tilgang, hvor både forskningsspørgsmål, inklusionskriterier og analysemetoder er planlagt på forhånd. Disse strenge krav til metodik bidrager til at mindske bias og udgør en væsentlig årsag til, at systematiske reviews ofte anvendes i forbindelse med politiske beslutninger om sundhed og udviklingen af kliniske retningslinjer.

Hvis du skal udarbejde et systematisk review, bør du konsultere Cochrane Handbook, som du kan tilgå gratis i linket til højre. Her vil du kunne finde svar på størstedelen af dine spørgsmål omhandlende systematiske reviews og meta-analyser. I videoen under vil du få et overblik over, hvorfor man foretager systematiske reviews samt en basal forståelse af meta-analyser.

På denne side vil du også kunne finde andre brugbare ressourcer, der kan hjælpe dig med at forstå eller udarbejde systematiske reviews, med eller uden meta-analyse.

Validiteten af et systematisk review afhænger af den metodologiske kvalitet. Heldigvis er der udarbejdet standarder for at sikre høj metodologisk kvalitet af systematiske reviews. MECIR (Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews) standarderne, der indgår i Cochrane Handbook, er gode at konsultere, hvis du skal udarbejde et review. Disse standarder vil vejlede dig i alt fra udvikling af forskningsspørgsmål og valg af søgedatabaser til kritisk vurdering og analyse af resultaterne.

Når du har foretaget en god metodologisk udførsel af dit review, er det vigtigt at udvise gennemsigtighed, så også dine læsere forstår, hvordan du og dine med-reviewere har udarbejdet jeres studie. Rapporteringsguidelinen PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) angiver et minimum af information, som bør dokumenteres i systematiske reviews.

Hvis du finder ovenstående vanskeligt at gå til, kan du til højre for denne tekst finde yderligere ressourcer i forskellige formater, der kan vejlede og støtte dig gennem flere trin i review-processen.

Når du foretager en kritisk vurdering af et systematisk review, kan du med fordel anvende en tjekliste.

AMSTAR 2 er blandt de anbefalede tjeklister til kritisk vurdering af systematiske reviews, uanset om disse inkluderer randomiserede eller non-randomiserede kliniske studier.

Disse online værktøjer kan hjælpe dig under processen med at udføre et systematisk review.

I Covidence får du mulighed for at screene og læse artikler i samarbejde med dine med-reviewere. Efterfølgende kan programmet generere et flowchart, der visualiserer hele processen.

GRADEpro kan anvendes, når du skal vurdere kvaliteten og styrken af den videnskabelige evidens. Programmet kan ligeledes oprette flotte tabeller af din vurdering, som du kan inkludere i dit review.

Der eksisterer forskellige typer af reviews, som kan være mere hensigtsmæssige afhængigt af det konkrete forskningsspørgsmål. Disse ressourcer vil give dig indsigt i forskellene mellem systematiske og scoping reviews samt vejlede dig i, hvornår det er passende at udføre hver af dem.

Kontaktpersoner