Anbefalinger klar: Nye nationale test skal kunne bruges som pædagogisk værktøj

Forskere og skolefolk har nu givet en lang række anbefalinger, der skal sikre kvaliteten af de nye Folkeskolens Nationale Færdighedstest. UCL-lektor Tine Nielsen har ydet et substantielt bidrag til anbefalingerne

Dato: 12.09.2023 - Forfatter: Eva Rymann

En ekspertgruppe med deltagelse af bl.a. lektor Tine Nielsen, Afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, har nu afleveret en lang række anbefalinger til, hvordan fremtidens test i folkeskolen skal udformes og gennemføres.

Ekspertgruppen slår bl.a. fast, at de nye Folkeskolens Nationale Færdighedstest skal måle så bredt, at de giver et reelt billede af elevernes faglige niveau, og at lærerne skal kunne bruge resultaterne til at tilrettelægge undervisningen, så den fremmer elevernes faglige udvikling.

Hidtil har de – stærkt kritiserede – nationale test kun testet et udsnit af fagenes indhold, ligesom der har vist sig en lang række problemer med testene. Det problematiske gjaldt både den måde, testene målte på, og den statistiske usikkerhed af resultaterne, som viste sig langt højere end først antaget.

Høj kvalitet, der skal kunne bruges af lærerne

”Det væsentligste i anbefalingerne er efter min mening, at alle står bag en anbefaling om, at de psykometriske kvalitetskrav til Folkeskolens Nationale Færdighedstest skal være højere end ved de tidligere nationale test, herunder at måleusikkerheden skal reduceres, og at der bag hver enkelt score, som en elev får, ligger én begrebskonstruktion/et teoretisk test-område, og at kvaliteten af testene skal sikres med ekstern kvalitetssikring,” siger Tine Nielsen, lektor og ekspert i psykometri.

”Lige vigtigt er det, at alle står bag en anbefaling om, at lærerne skal klædes testfagligt på til at kunne varetage de nye test, og at kvaliteten af opgaverne i testene skal højnes på flere områder, og ikke mindst det allervæsentligste: At testresultaterne skal kunne bruges som pædagogisk redskab af lærerne,” – ellers har de ifølge Tine Nielsen ingen berettigelse.

Overordnede anbefalinger

De kommende Folkeskolens Nationale Færdighedstest skal således løse flere forskellige udfordringer, og ekspertgruppen er kommet med i alt 75 anbefalinger, hvoraf de 18 er anbefalinger støttet af hele gruppen.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet: 

  • At der skal være en tydelig sammenhæng mellem Folkeskolens Nationale Færdighedstest og øvrige nationale styringsredskaber, fx Fælles Mål
  • At lærere skal vejledes og understøttes i anvendelse af testresultater til tilrettelæggelse af undervisning med fokus på elevernes faglige udvikling
  • At der skal være høje kvalitetskrav til udvikling og afprøvning af testene
  • At varigheden af testene skal afprøves og tilpasses elevernes klassetrin 
  • At nuværende kriterier og praksisser for udlevering af data til forskning skal videreføres og udvides.
  • Anbefalingerne vil indgå i Børne- og Undervisningsministeriets videre arbejde med udvikling og implementering af Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Læs hele rapporten her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs også: Eksperter: Drop de nationale test i skolen

Tine Nielsen Lektor ph.d./Seniorforsker