Fokus på smag motiverer til læring og bygger broer i børn og unges liv

I en tredelt evaluering af Smag for Livets fokus på smagen som læringsværktøj og brobygger konkluderes det, at smag har et stærkt potentiale til at åbne fagligheder på nye måder og til at motivere og engagere eleverne. Samtidig kan centrets tværfaglige tilgang bygge broer mellem fagligheder og mellem børn og unges uddannelser.

Dato: 01.01.2022 - Forfatter: Mikael Schneider, Eva Rymann

Med et mål om at åbne danskernes øjne for smag og undersøge smagens potentialer for læring og gode liv etableredes Smag for Livet i 2014 som et forsknings- og formidlingscenter med støtte fra Nordea-fonden.

På tværs af fagligheder og praksisser har Smag for Livet fremskaffet og formidlet forskningsbaseret viden til at skabe almen forståelse og praksis omkring smagen som ressource, særligt i børn og unges uddannelse, trivsel og sundhed.

Udskolingselever i køkkenet med fokus på viden om smag. Foto: stagbird.dk.

Siden 2018 har centret haft særligt fokus på at udnytte smagens kraft i grundskolens udskolingstrin, på erhvervsuddannelser og i brobygning mellem fagligheder, håndværk og teori, oplevelse og refleksion, sundhed og livsglæde. Undervejs er indsatsen blevet grundigt evalueret gennem tre tilgange, bestående af:

  • En egenvurdering af Smag for Livets virke, resultater og mål, der beskriver centrets overordnede resultater i perioden 2018-2021: Hvad er der gjort, opnået og skabt af viden, formidling og brobygning omkring smag – både i kvantitative mål for videns- og formidlingsindsatsen og i kvalitative beskrivelser af centerdeltagernes egne erfaringer og indsigt såvel som målgruppernes oplevelser.
  • En forskningsbaseret effektfuldhedsundersøgelse, der er dykket ned i, hvordan elevernes læring, engagement og motivation påvirkes, når undervisningen bruger smag som tematisk omdrejningspunkt og som didaktisk værktøj.
  • En ekstern evaluering og analyse af det udbytte, som undervisere og elever, der har været en del af Smag for Livet i 2018-2021, oplever, samt de barrierer og fokuspunkter, der er for tværfaglige og tværinstitutionelle indsatser for at styrke viden om og fokus på smag i uddannelserne.

Evalueringernes resultater understreger, at et tværfagligt fokus på smag som emne, begreb og tilgang til undervisning har et unikt potentiale til at uddanne og fremme faglig stolthed blandt børn og unge. Særligt det tætte samarbejde mellem forskere og faglærere om udvikling af konkret undervisning og formidling har sikret en meget høj grad af vidensomsætning, der er relevant for praksis. Og når lærere og elever arbejder med smag i undervisningen, motiveres og engageres eleverne, de oplever succes og faglig stolthed, og de får plads til eksperimenter, samtaler og refleksion.

Find de fulde rapporter her:

Egenvurdering af Smag for Livets virke, resultater og mål, 2018-2021

Effektfuldhedsundersøgelser af smagsdidaktik i fag og formidling (SMAG #14)

Ekstern evaluering af Smag for Livet - Med smagen som brobygger, 2018-2021

 

Skoleelever i Smag for Livet. Foto: stagbird.dk.
Mikael Schneider Projektudvikling og forskningskommunikation, ph.d.
Morten Christensen Lektor, ph.d.