Myndighederne fjerner anbefaling af trivselsskala til børn og unge

Den danske version af spørgeskemaet KIDSCREEN-10 bør ikke anvendes hverken i populationsstudier eller mindre studier af børn og unges selv-rapporterede trivsel eller livskvalitet, fastslår UCL-forsker Tine Nielsen. Det får nu myndighederne til at droppe anbefalingen af det

Dato: 12.02.2024 - Forfatter: Eva Rymann

Bolig- og Socialstyrelsen fjerner nu spørgeskema-værktøjet KIDSCREEN-10 fra bruttolisten over de redskaber, myndighederne anbefaler til brug i evalueringer af metoder og indsatser på det sociale område.

Det sker på baggrund af en analyse lavet af en gruppe forskere ledet af lektor Tine Nielsen. Gruppen består af Tine Nielsen, Morten Pettersson og Christina H. Donstrup fra Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, seniorforskerne Maiken Pontoppidan og Signe Boe Rayce fra VIVE samt professor emeritus Svend Kreiner, Københavns Universitet.

Kan ikke bruges som en valid måleskala

Forskerne har set nærmere på kvaliteten af den danske version af værktøjet KIDSCREEN-10, som er bredt anvendt til at måle trivslen og livskvaliteten blandt børn og unge. Tine Nielsen og kolleger har indsamlet og analyseret repræsentative data fra 8.171 danske skoleelever i 5., 6., 7. og 8. klasse.

Konklusionen er, at den dansksprogede version af KIDSCREEN-10 i børn og unge-versionen ikke kan bruges som en valid måleskala ud fra de kvalitetskrav, udviklerne selv har stillet.

Gruppens resultater er publiceret i en artikel i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.

Derfor skrev Tine Nielsen og forskergruppen til Bolig- og Socialstyrelsen med en anbefaling om, at redskabet blev fjernet fra den bruttoliste af redskaber, som styrelsen anbefaler til evalueringer på socialområdet. Styrelsen har kvitteret med at oplyse, at den - med afsæt i gruppens forskning og anbefaling - kommer til at tage KIDSCREEN ud af dens anbefalede redskaber.

KIDSCREEN findes i tre varianter med hhv. 10, 27 og 52 spørgsmål, og i en udgave til børn og unge og en udgave til forældre. Det er udviklet af et internationalt konsortium på tværs af 13 lande. Danmark var ikke med i udviklingen, men konsortiet har nu en officiel dansk oversættelse, som det stiller til rådighed. Det er denne udgave af KIDSCREEN-10, som er anvendt af Tine Nielsen og kolleger.

Har også hjulpet Børns Vilkår med at undersøge validiteten af trivselsmålinger med KIDSCREEN-27

KIDSCREEN-27 er for nylig blevet brugt i en stor undersøgelse af børn og unges livskvalitet fra organisationen Børns Vilkår og Ole Kirk’s Fond. Her har Tine Nielsen stået for valideringsanalyser for at der kunne tages hånd om en række problemer forud for Børns Vilkårs analyser.

Hun fandt bl.a., at nogle af spørgsmålene ikke kan indgå i de fem trivselsskalaer, der er i KIDSCREEN-27, og at andre spørgsmål ikke fungerer ens på tværs af blandt andet klassetrin.

Sammen med Børns Vilkår udgiver hun derfor koder, der kan justere for skævheder i eventuelle fremtidige målinger, så andre kan få glæde af arbejdet. Ligeledes har hun netop udgivet 10 forbehold for fremtidig anvendelse af KIDSCREEN-27 i Danmark.