Børn og unges læseglæde skal styrkes med bidrag fra UCL's forskere

Læseglæden og læsekulturen blandt børn og unge skal styrkes. En ny, samlet indsats skal udvikles med ekspertise fra bl.a. forskerne bag undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021.

Dato: 19.12.2022 - Forfatter: Eva Rymann

Børn og unge skal have bedre muligheder for at udvikle en stærk læsekultur og glæde ved at læse.

Derfor skal UCL’s forskere være med til at udvikle en samlet, national indsats, der kan styrke læsekulturen og læseglæden hos de unge generationer. Det skal ske i et samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og skolerne.

Til at udforme indsatsen for læseglæden har Kulturministeriet netop udpeget et konsortium bestående af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, CFU Danmark, Danmarks Biblioteksforening, Pædagogisk LæringsCenterForening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og centralbibliotekerne.

Baggrunden er bl.a. den store undersøgelse Børn og unges læsning 2021, der blev offentliggjort i sommer med kritiske opmærksomhedspunkter og fem anbefalinger, der peger på behov for netop nye formidlings- og vejledningsformer og nye samarbejder.

”Vi er meget glade for, at vores undersøgelse har været med til at tydeliggøre behovet for handling, når det handler om at styrke børns læsekultur. Nu glæder vi os til et nyt samarbejde, hvor vi skal være med til at kvalificere og udvikle samarbejdsformer og nye tilgange, som både involverer skoler og biblioteker, og som også bringer børn og unge selv i spil,” siger Stine Reinholdt Hansen, en af forskerne bag Børn og unges læsning 2021.

Det kommende arbejde med at styrke læsekulturen og læseglæden falder i fire overordnede dele:

  1. Vidensafdækning af forskningen i læsekultur og læseglæde og den nuværende formidling af litteratur til børn og unge
  2. Samarbejdsmodeller, der kan bygge bro mellem forskellige forvaltninger og fagligheder
  3. En fælles forståelse og udøvelse af den nødvendige læse- og litteraturfaglighed i mødet med børn og unge
  4. Konkrete, skalerbare formidlingskoncepter, som kan bruges over hele landet

Projektet begynder i januar 2023 og varer i to år.

 

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.